6.22.2010

பறக்கும் மருத்துவமனை

ஆர்பிஸ் என்ற தொண்டு நிறுவனம், உலகம் முழுவதும் கண்பார்வை குறைவை தடுப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள கண் டாக்டர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக, ஒரு விமானத்தையே நவீன வசதிகளுடன் கூடிய கண் மருத்துவமனை பயிற்சி மையமாக மாற்றி உள்ளது. பறக்கும் கண் மருத்துவமனை என அழைக்கப்படும் இது, இப்போது இந்தோனேசியாவின் ஜகர்த்தாவில் உள்ள ஹலிம் விமான நிலையத்தில் நிற்கிறது. அடுத்து மாதம் 9ம் தேதி வரை இங்கு டாக்டர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும்.

0 comments:

Post a Comment