6.30.2010

சென்னை பல்கலை பட்டப்படிப்பு இறுதித் தேர்வு முடிவுகள்


சென்னை பல்கலைக் கழகம் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடத்திய இளநிலை பட்டப்படிப்பின் இறுதி ஆண்டுத் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது.

0 comments:

Post a Comment