7.07.2010

இரண்டு இலட்சம் யூரோ நாணயங்கள் வீதியில் கொட்டுப்பட்டன.

யூரோ நாணயங்களுடன் சென்ற பாரவண்டியில் ஏற்பட்ட ஓட்டை காரணமாக சுமார் இரண்டு இலட்சம் யூரோ நாணயங்கள் இத்தாலியில் உள்ள விரைவுச் சாலையில் சரிந்து கொட்டுப்பட்டன. பின்னால் வந்த வாகனங்களில் உள்ளோர் நாணயங்களை பொறுக்கும் வேட்டையில் குதித்தனர். இதன் பின்னர் நடாத்திய தேடுதலில் கணிசமான தொகை மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சுமார் 50.000 யூரோ மாயமாய் மறைந்துவிட்டது.

0 comments:

Post a Comment