7.01.2010

பற்சிகிச்சையின் போது எச்.ஐ.வி கிருமி 1800 பேருக்கு தொற்றியது.

அமெரிக்காவில் உள்ள வைத்தியசாலை ஒன்றில் பற்சிகிச்சைக்காக பயன்படுத்திய கருவிகள் சரியான முறையில் சுத்தம் செய்யப்படாத காரணத்தால் சுமார் 1800 பேர் வரை எச்.ஐ.வி கிருமியினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று சி.என்.என் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் சென்ற் லூயிசில் உள்ள யோன் கோகன் மெடிக்கல் சென்டரில் பற்சிகிச்சை பெற்றவர்களே இத்தகைய பாதிப்பை சந்தித்ததாகவும் அது குறிப்பிட்டுள்ளது. hepatitis B, hepatitis C og hiv ஆகிய கிருமிகளே பாதிப்பை ஏற்படுத்தியதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் சம்மந்தப்பட்டவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டால் கடும் சீற்றமடைவார்கள் என்றும், இது பாரதூரமான ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத விடயம் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

0 comments:

Post a Comment